Orthopedischeschoen.nl

Vernieuwend zicht op bewegingsvrijheid


3 Bewustzijn

Het toenemen van bewustzijn maakt het mogelijk dat de oude werkwijze binnen de Orthopedie losgelaten worden. Alleen dan kunnen de zorgkosten verminderd worden. Onze cliŽnten hadden graag eerder bij Loopcentrum willen komen maar werden vaak door oude verwijsstructuren hiervan afgehouden. De mens wil steeds meer vrijheid ervaren en vrijheid van keuze hebben waar en door wie men geholpen wil worden.

Visie van Loopcentrum

1 Bewegen

De kern van ons werk bestaat uit het verbeteren van het bewegen door middel van aangepast schoeisel

2 Groei

Beter bewegen brengt de mens zelf ook in beweging, waardoor groei en meer bewustzijn zich ontwikkelen

3 Bewustzijn

Het toenemende bewustzijn in de mens als gevolg van innerlijke groei leidt tot het ervaren van meer vrijheid

4 Vrijheid

Meer vrijheid als gevolg van meer innerlijke groei en bewustzijn stimuleert om meer in beweging te komen

VacuŁmmethode Orthopedische therapiezool Producten Loopcentrum.nl Seves.nl
Maak contact Personal Pair RTL 4 Film Hakpijn.nl Revolutionf7.nl
Maak afspraak Orthopedische schoen Hypermobiliteitssyndroom.nu